Politica de confidențialitate

/ Politica de confidențialitate

De ce avem nevoie de acest document?

Indiferent dacă sunteți un client actual sau viitor al platformei duka.bg sau un utilizator ocazional al site-ului nostru, noi recunoaștem și respectăm confidențialitatea persoanei dumneavoastră.
Protecția informațiilor personale pe tot parcursul procesului de prelucrare a datelor cu caracter personal este o prioritate importantă pentru noi.
Noi prelucrăm datele cu caracter personal în conformitate cu confidențialitatea acestora și în conformitate cu prevederile legale la nivel național și european.
În următoarele pagini ale Politicii noastre de confidențialitate (Politica) ne propunem să vă prezentăm ELETA (Eleta Ltd.), în calitate de administrator de date cu caracter personal, pentru a vă furniza datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal.
Vă informăm prin prezenta despre:
- categoriile de date cu caracter personal;
- pentru scopurile si pentru temeiul legal al prelucrării;
- pentru perioadă de stocare și cu cine împărtășim datele;
- informații despre datele cu caracter personal, dacă vor fi transferate către o țară terță sau către o organizație internațională;
- destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
- drepturile pe care le aveți în temeiul legislației privind protecția datelor personale și în lumina noii situații, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, date cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare „Regulamentul” sau „GDPR”).

Informații despre compania care prelucrează datele dumneavoastră sau despre cine suntem:

Eleta OOD, UIC 203623403, adresa de înregistrare/corespondența Str. 135A GS Rakovski, etaj 5, ap. 5, Sofia 1000, telefon +359 876 258 387, e-mail: data@duka.bg, www.duka.com.ro

Informații despre responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal

Dacă aveți întrebări cu privire la această Politică sau doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să contactați Responsabilul cu protecția datelor folosind următoarele date de contact: Sofia 1000, 135A GS Rakovski Str., Fl. 5, Ap. 5, Sofia 1000, Telefon +359 876 258 387, e-mail: data@duka.bg.

Informații despre autoritatea competentă de supraveghere pentru protecția datelor

Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Sofia 1592, Bd. „Prof. Tsvetan Lazarov ”2, Telefon +359 2 915 3 518, site web www.cpdp.bg

„Eleta” Ltd. (denumită în continuare „Administrator” sau „Companie”) funcționează în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal și cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și la libera circulație a acestor date. Aceste informații sunt menite să vă informeze despre toate aspectele prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Companie și despre drepturile pe care le aveți în legătură cu această prelucrare.

Motive pentru colectarea, prelucrarea și stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Art. 1. Administratorul colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu utilizarea magazinului online www.duka.bg și încheierea de contracte cu Societatea în temeiul art. 6, alin. 1, Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR), și în special din următoarele motive:

- consimțământul explicit primit de la dumneavoastră în calitate de client;
- indeplinirea obligatiilor Administratorului pe bază unui contract cu Dvs;
- respectarea unei obligații legale care se aplică administratorului;
- în scopurile intereselor legitime ale Administratorului sau ale unui părți terțe;

Obiective și principii în colectarea, prelucrarea și stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Art. 2.
- Colectăm și procesăm datele personale pe care ni le furnizați în legătură cu utilizarea magazinului online www.duka.bg și încheierea unui contract cu societatea, inclusiv în următoarele scopuri:
• crearea unui profil și furnizarea de funcționalități complete atunci când utilizați magazinul online;
• individualizarea unei părți la contract;
• scopuri contabile;
• obiective statistice;
• protecția securității informațiilor;
• dreptul de refuz sau revendicare din partea clientului pentru bunurile pentru care aceste drepturi pot fi exercitate;
• asigurarea implementarii contractului de prestare a serviciului respectiv;
• trimiterea de newsletter și e-mailuri cu oferte speciale dacă doriți;
• apeluri telefonice în legătură cu ziua de naștere sau înștiințarea Utilizatorului cu privire la noi colecții sau la primirea produselor epuizate într-o perioadă anterioară prin acordul celor două părți;
• sms în scop informativ

- Respectăm următoarele principii în prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:
• legalitate, bună-credință și transparență;
• restrângerea scopurilor de prelucrare;
• сrelevanța față de scopurile prelucrării și minimizării datelor colectate;
• acuratețea și actualitatea datelor;
• limitarea stocării în vederea atingerii obiectivelor;
• integritatea și confidențialitatea prelucrării și asigurarea unui nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal.

- La prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal, Administratorul poate prelucra și stoca datele cu caracter personal pentru a proteja următoarele interese legitime:
• indeplinirea obligațiilor sale față de Agenția Națională de Venituri, Ministerul de Interne și alte organe de stat și municipale.

Ce tipuri de date personale colectează, prelucrează și stochează compania noastră

Art. 3.
- Compania efectuează următoarele operațiuni cu datele personale furnizate de dumneavoastră în calitate de clienți, în următoarele scopuri:
• Înregistrarea unui client în magazinul online și executarea unui contract de vânzare la distanță – scopul acestei operațiuni este crearea unui profil pentru utilizarea magazinului electronic pentru achiziționarea de bunuri și furnizarea informațiilor de contact pentru livrarea mărfurilor achiziționate. Înregistrarea și crearea unui cont pentru a utiliza magazinul online nu este un pas obligatoriu în prestarea serviciului și este disponibil în mare măsură fără crearea unui cont prin opțiunea „Comandă ca și musafir”.
• Trimitere de buletin cu noutăți Newsletter – scopul acestei operațiuni este de a administra procesul de trimitere a newsletterelor, email-urilor cu oferte speciale, promoții, coduri promoționale, știri și noi funcții către clienții care au declarat că doresc să primească aceste informații.
• Exercitarea dreptului de anularea comenzii sau de reclamație – scopul acestei operațiuni este de a administra procesul de exercitare a dreptului de anulare sau de reclamații de către client pentru bunurile pentru care aceste drepturi pot fi exercitate.

- Administratorul nu colectează și nu prelucrează date cu caracter personal referitoare la următoarele:
• dezvăluie originea rasială sau etnică;
• să dezvăluie convingerile politice, religioase sau filozofice sau apartenența la un sindicat;

- Datele personale sunt colectate de Administrator de la persoanele la care se referă.
Compania nu colectează date despre persoane sub 16 ani, decât cu acordul expres al părintelui sau reprezentantului legal al acestora.

Art. 4. Administratorul prelucrează următoarele categorii de date și informații cu caracter personal în următoarele scopuri și pentru următoarele motive:
- Datele dumneavoastră personale (e-mail, nume, prenume, număr de telefon, adresă, data nașterii etc.)
Scopul pentru care sunt colectate datele: 1) Luarea contactului cu utilizătorul și trimiterea de informații către acesta. 2) în scopul înregistrării utilizatorilorului în magazinul online. 3) pentru a trimite buletine informative, e-mailuri cu oferte speciale, promoții, coduri promoționale, știri și funcții noi.
Motivele prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal - Prin acceptarea condițiilor generale și înregistrarea în magazinul online sau prin plăsarea unei comenzi fără înregistrare, sau prin încheierea unui contract scris, se creează o relație contractuală între Administratorul și dumneavoastră, pe baza căreia vă procesăm datele personale - Art. 6, alin. 1, p. (b) GDPR. Datele dumneavoastră pentru trimiterea unui buletin informativ și a e-mail-urilor sunt prelucrate după acordul dumneavoastră explicit – art. 6, alin. 1, p. (a) GDPR.
- Date pentru livrare (nume, telefon, adresa etc.)
Scopul pentru care sunt colectate datele: Îndeplinirea obligațiilor Administratorului în baza unui contract de vânzare și livrare a bunurilor achiziționate.
Motivele prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal - Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor Generale și înregistrarea în magazinul online sau plăsarea unei comenzi fără înregistrare, sau prin încheierea unui contract scris între Administrator și dvs., se creează o relație contractuală pe baza căreia procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal – art. 6, alin. 1, p. (b) GDPR.

- Date din conturile dvs. de rețele sociale (informații disponibile public de pe Google, rețelele de socializare (Facebook, Twitter, Instagram), YouTube și multe altele).
Scopul pentru care sunt colectate datele: 1) Luarea contactului cu utilizătorul și trimiterea de informații către acesta și 2) în scopul înregistrării unui utilizator în magazinul online.
Motivele prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal - Prin acceptarea condițiilor generale și înregistrarea în magazinul online prin intermediul unui profil de rețea de socializare se creează o relație contractuală între Administrator și dumneavoastră, pe baza căreia prelucrăm datele dumneavoastră personale – Art. 6, alin. 1, p. (b) GDPR.

Termenul de stocare a datelor personale

Art. 5.
- Administratorul stocheaza datele dumneavoastra personale pe o perioada nu mai mare decât existență contului dvs. în magazinul online sau comanda "ca musafir". După ștergerea contului sau finalizarea comenzii, Administratorul are grija necesară pentru a vă șterge și distruge toate datele fără întârzieri nejustificate sau pentru a le anonimiza (adică pentru a le face într-o formă care să nu vă dezvăluie identitatea).
- Administratorul stochează datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate în legătură cu comenzile online pe o perioadă de 10 ani în scopul protejării intereselor legale ale Administratorului în litigiile judiciare sau administrative cu utilizătorii magazinului online, iar documentele contabile sunt stocate conform termenul legal.
- Administratorul vă anunță, în cazul în care este necesară prelungirea perioadei de stocare a datelor, în vederea îndeplinirii unei obligații normative sau în vederea intereselor legitime ale Administratorului sau în alt mod.
- Administratorul stochează datele cu caracter personal, pe care este obligat să le păstreze conform legislației în vigoare pentru perioada relevantă, care poate depăși perioada de existență a contului dumneavoastră în magazinul online sau până la finalizarea comenzii.

Art. 6. Administratorul va păstra datele personale ale reprezentanților legali ai partenerilor săi de afaceri, pe durata contractului, pentru respectarea intereselor legitime și a obligațiilor legale ale Administratorului, iar acest termen poate depăși durata contractului.

Transferul datelor dumneavoastră personale pentru prelucrare

Art. 7.
- Administratorul poate, la discreția sa, să transfere unele sau toate datele dumneavoastră cu caracter personal către procesătorii de date cu caracter personal în scopul prelucrării cu care ați fost de acord, sub rezerva cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR).
Administratorul vă anunță în cazul în care intenția de a transfera o parte sau toate datele dumneavoastră cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale.

Drepturile dumneavoastră în colectarea, prelucrarea și stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
Retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Art. 8.
- Dacă nu doriți ca toate sau o parte din datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în continuare de către societatea pentru anumite scopuri sau pentru toate scopurile de prelucrare, vă puteți retrage oricând consimțământul pentru prelucrare, solicitând un text gratuit la email data@duka.bg .
Administratorul vă poate cere să vă verificați identitatea cu persoana vizată.
Prin retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, care este obligatoriu pentru crearea și întreținerea unui cont în magazinul online, contul dumneavoastră va deveni inactiv. Bineînțeles, vei putea răsfoi magazinul online și produsele oferite și vei putea face comenzi ca ''musafir'' sau vei face o nouă înregistrare.
Dacă există o comandă făcută de dvs. care este în proces de procesare, cel mai devreme moment în care vă puteți retrage consimțământul pentru procesare este după finalizarea cu succes a comenzii.
Vă puteți retrage oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct.
Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal, pe care Administratorul le-a efectuat până acum.

Dreptul de acces

Art. 9.
- Aveți dreptul să solicitați și să primiți confirmarea de la Administrator dacă sunt prelucrate date cu caracter personal legate de Dvs. și puteți vedea în orice moment în contul dvs., dacă sunteți utilizător înregistrat, datele pe care le procesăm pentru dvs.
Aveți dreptul de a accesa datele care vă privesc, precum și informațiile legate de colectarea, prelucrarea și stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
La cerere, administratorul vă pune la dispoziție o copie a datelor cu caracter personal prelucrate legate de dvs. în formă electronică sau altă formă adecvată.
Accesul la date este gratuit, dar Administratorul își rezervă dreptul de a impune o taxă administrativă în cazul solicitărilor repetitive sau excesive.

Dreptul de ajustare sau completare


Art. 10. Puteți corecta sau completa datele personale inexacte sau incomplete legate de dvs. direct prin transmiterea unei cereri către Administrator, sau în mod independent - prin editarea înregistrării dumneavoastră.


Dreptul de ștergere ("dreptul de a fi uitat")

Art. 11.
- Aveți dreptul de a solicita de la Administrator ștergerea unei părți sau a tuturor datelor cu caracter personal legate de dvs., iar Administratorul are obligația de a le șterge fără întârzieri nejustificate atunci când există oricare dintre următoarele motive:
• datele personale nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;
• Vă retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea datelor și nu există un alt temei legal pentru prelucrare;
• Vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal legate de dvs., inclusiv în scopuri de marketing direct, și nu există temeiuri legale pentru ca prelucrarea să aibă prioritate;
• datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
• datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală în temeiul dreptului UE sau al legii unui stat membru aplicabilă operatorului;
• datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii ale societății informaționale.

- Administratorul nu este obligat să șteargă datele cu caracter personal dacă stochează și prelucrează:
• să-și exercite dreptul la libertatea de exprimare și dreptul la informare;
• să respecte o obligație legală care necesită prelucrare prevăzută în legislația UE sau a statului membru aplicabilă Administratorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea competențelor oficiale conferite acestuia;
• din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice;
• în scop de arhivare în interes public, pentru cercetare științifică sau istorică sau în scop statistic;
• pentru a stabili, exercita sau apăra pretenții legale.

- În cazul exercitării dreptului dumneavoastră de ''a fi uitat'', Compania va șterge toate datele dumneavoastră, cu excepția următoarelor informații:
• informatii necesare pentru a justifica că a fost exercitat dreptul dumneavoastra de a fi uitat – email, adresa IP;
• informații tehnice despre funcționarea magazinului online, informații care nu pot fi asociate în niciun fel cu personalitatea dumneavoastra;
• e-mail cu care te-ai înregistrat în magazinul online.

- Pentru a vă exercita dreptul de a fi uitat, trebuie să urmați următorii pași:
• depuneți o cerere prin e-mail data@duka.bg;
• identificați-vă ca titular de cont.
Odată ce am verificat identitatea persoanei care face cererea și a persoanei vizate în conformitate cu pașii de mai sus, vom șterge toate datele pe care le procesăm pentru dvs.
Dacă aveți o comandă care este în curs de procesare, cel mai devreme când puteți cere să fiți „uitat” este atunci când comanda este finalizată cu succes.
Prin ștergerea datelor dvs. personale, contul dvs. va deveni inactiv. Bineînțeles, vei putea răsfoi magazinul online și produsele oferite și vei putea face comenzi ca invitat sau vei face o nouă înregistrare.
Administratorul nu șterge datele pe care are obligația legală de a le păstra, inclusiv pentru protecție în acțiunile în justiție împotriva sa sau pentru a-și dovedi drepturile.

Dreptul de restricție

Art. 12.
- Aveți dreptul de a cere Administratorului să restricționeze prelucrarea datelor care vă privesc atunci când:
• contesta acuratețea datelor cu caracter personal pentru o perioadă care să permită Administratorului să verifice acuratețea datelor cu caracter personal;
• prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele personale să fie șterse, ci doar utilizarea să fie restricționată;
• Administratorul nu mai are nevoie de date cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru a vă stabili, exercita sau apăra pretențiile legale;
• v-ați opus prelucrării, până la verificarea faptului că temeiurile legale ale Administratorului prevalează asupra intereselor dumneavoastră.
În cazul exercitării dreptului dumneavoastră de restricție, Compania va suspenda prelucrarea datelor dumneavoastră, dar nu va elimina publicațiile pe care le-ați făcut în magazinul online.

Dreptul la portabilitate

Art. 13.
- Dacă ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea contractului cu Administratorul, sau dacă datele dumneavoastră sunt prelucrate în mod automat, puteți, după identificarea cu Administratorul:
• cereți Administratorului să vă furnizeze datele dumneavoastră personale într-un format care poate fi citit și să le transfere altui Administrator;
• cereți Administratorului să vă transfere direct datele personale unui administrator desemnat de dumneavoastră, atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
Puteți oricând să descărcați sau să primiți în format care poate fi citit de mașină datele stocate și prelucrate pentru dvs. în legătură cu utilizarea Serviciilor Administratorului, direct prin contul dvs. prin opțiunea de export de date sau prin cerere prin e-mail.

Dreptul de a primi informații

Art. 14. Puteți cere Administratorului să vă informeze cu privire la toți destinatarii ale căror date personale pentru care s-a solicitat corectarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării au fost dezvăluite. Administratorul poate refuza furnizarea acestor informații dacă acest lucru ar fi imposibil sau ar necesita un efort disproporționat.

Drept de obiecții

Art. 15. Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal de către Administrator referitoare la acesta, inclusiv dacă sunt prelucrate în scopuri de profilare sau marketing direct.

Drepturile dumneavoastră în cazul unei încălcări a securității datelor dumneavoastră cu caracter personal

Art. 16.
- În cazul în care Administratorul constată o încălcare a securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, care poate prezenta un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă anunță fără întârziere nejustificată încălcarea, precum și măsurile care au fost luate sau urmează să fie luate .
- Administratorul nu este obligat să vă anunțe dacă:
• a luat măsurile tehnice și organizatorice adecvate de protecție cu privire la datele afectate de încălcarea securității;
• a luat ulterior măsuri pentru a se asigura că încălcarea nu prezintă un risc ridicat pentru drepturile dumneavoastră;
• notificarea ar necesita un efort disproporționat.

Persoanele cărora le sunt furnizate datele dumneavoastră cu caracter personal

Art. 17. În scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal și al furnizării serviciului în întreaga sa funcționalitate și având în vedere interesele dumneavoastră, Administratorul poate furniza datele dumneavoastră următorilor procesători de date cu caracter personal:
- operator de date cu caracter personal - în scopul prelucrării datelor cu caracter personal;
- furnizor în scopul livrării la o adresă.
Procesatorii de date cu caracter personal specificați, respectă toate cerințele de legalitate și securitate în prelucrarea și stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Art. 18. Operatorul nu transferă datele dumneavoastră către țări terțe.

Art. 19. În cazul încălcării drepturilor dumneavoastră conform cerințelor de mai sus sau a legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, aveți dreptul de a depune o plângere la Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal după cum urmează:
Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Sofia 1592, Bd. „Prof. Tsvetan Lazarov ”2, Telefon +3592 915 3 518, site web www.cpdp.bg

Art. 20. Compania poate modifica Politica de confidențialitate publicând o notificare pe site-ul său web.

Newsletter Abonați-va acum, ca să nu ratați nici o oferta!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.