Condiţii de utilizare

/ Condiţii de utilizare

Termeni şi condiţii de utilizare
Condiţii de utilizare pe DUKA

I. SUBIECTUL

Art.1. Acești termeni și condiții generale au scopul de a reglementa relațiile dintre „Eleta” Ltd., cu UIC 203623403, cu adresa de înregistrare Sofia, Dunav 44, etaj 3, denumit în continuare FURNIZOR, și clienți, denumiți în continuare UTILIZĂTORI, pe site-ul Platforma de comerț electronic duka.com.ro, denumită în continuare „duka.com.ro”.

ІІ. DATELE FURNIZORULUI

Art.2. Informații în conformitate cu Legea comerțului electronic și Legea privind protecția consumatorilor:
- Numele Furnizorului: Eleta OOD UIC 203623403. Înregistrare conform Legii privind taxa pe valoarea adăugată BG203623403.
- Sediul si adresa de exercitare a activității și adresa de depunere a reclamațiilor din partea consumatorilor :: Sofia, Str. Dunav 44, etaj 3, data@duka.bg, tel.: +359 876 258 387.
- Supraveghetori:
Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal
Adresa: Sofia, Prof. Tsvetan Lazarov № 2,
tel.: +359 (02) 940 20 46
fax: +359 (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Site: www.cpdp.bg

Comisia pentru Protecția Consumatorului
Adresă: 1000 Sofia, Piața Slaveykov 4A, etajele 3, 4 și 6,
tel.: +359 02 / 980 25 24
fax: +359 02 / 988 42 18
linie telefonică: 0700 111 22
Site: www.kzp.bg

III. CARACTERISTICILE PLATFORMEI

Art.3. duka.com.ro este o platformă de comerț electronic disponibilă pe internet https://duka.com.ro, prin care Utilizatorii au posibilitatea de a încheia contracte de vânzare și livrare a mărfurilor oferite de Furnizor în platformă, inclusiv următoarele:
- Să se înregistreze și să creeze un profil pentru vizualizarea magazinului electronic al Furnizorului și să utilizeze serviciile suplimentare pentru a furniza informații;
- Sa revizuiasca marfa, caracteristicile acestora, prețurile si condițiile de livrare;
- Să încheie cu Furnizorul contracte de cumpărare, vânzare și livrare a mărfurilor oferite de platforma duka.com.ro;
- Sa efectueze tot felul de plăți în legatura cu contractele încheiate prin platforma duka.com.ro și prin mijloace electronice de plată;
- Pentru a primi informații despre noile produse oferite de Furnizor în platforma duka.com.ro;
- Să fie informat cu privire la drepturile ce decurg din lege, în principal prin interfața platformei duka.com.ro de pe Internet;
- Să-și exercite dreptul de retragere atunci când este cazul în conformitate cu Legea privind protecția consumatorilor.

Art.4. Furnizorul din platforma duka.com.ro organizeaza livrarea bunurilor și garanteaza drepturile Utilizatorilor, prevazute de lege – în virtutea consumatorului sau a legii comerciale.

Art.5.
- Utilizatorii încheie cu Furnizorul în platforma duka.com.ro un contract de cumpărare și vânzare a bunurilor, la adresa https://www.duka.com.ro. Contractul este încheiat în limba bulgară și este stocat în baza de date a Furnizorului din platformă;
- Conform contractului încheiat cu Utilizatorii de cumpărare și vânzare de bunuri, Furnizorul în platforma duka.com.ro se obligă să organizeze livrarea și transferul dreptului de proprietate al Utilizatorului asupra bunurilor specificate de acesta prin interfața din platformă. Utilizătorii au dreptul de a corecta erorile de introducere a informațiilor cel târziu la depunerea declarației de încheiere a contractului cu Furnizorul în platforma duka.com.ro.
- Utilizătorii achită Furnizorului platformei duka.com.ro remunerația pentru bunurile livrate, în conformitate cu condițiile specificate în platforma duka.com.ro și cu acești Termeni și Condiții Generale. Remunerația este în cuantumul prețului anunțat pe platforma duka.com.ro. Prețurile mărfurilor sunt în RON.

Art.6.
- Utilizatorul și Furnizorul din platforma duka.com.ro sunt de acord că toate declarațiile dintre ei, în legătură cu încheierea și executarea contractului de vânzare, pot fi făcute electronic și prin declarații electronice în sensul Actului privind documentele electronice și al semnătura electronică și art. 11 din Legea comerțului electronic;
- Se presupune că declarațiile electronice făcute de Utilizatorii site-ului sunt făcute de către persoanele specificate în datele furnizate de Utilizător în timpul înregistrării, dacă acesta a introdus numele și parola corespunzatoare pentru acces.

IV. ÎNREGISTRARE PENTRU UTILIZAREA DUKA.COM.RO.

Art.7.
- Pentru a utiliza duka.com.ro pentru încheierea contractelor de cumpărare și vânzare de bunuri, Utilizatorul trebuie să introducă numele și parola alese pentru acces la distanță, care se consideră că a acceptat acești Termeni Generali;
- Numele și parola pentru acces la distanță sunt determinate de Utilizator prin efectuarea înregistrării online pe site-ul Furnizorului în platforma duka.com.ro, conform procedurii specificate în acesta;
- Prin completarea datelor sale și apăsarea butoanelor „Înregistrare”, Utilizatorul declară că este familiarizat cu acești Termeni și Condiții Generale, este de acord cu conținutul acestora și se obligă să le respecte necondiționat;
- Furnizorul confirmă înregistrarea efectuată de Utilizator prin trimiterea unei scrisori la adresa de e-mail specificată de acesta. Se creează un cont al Utilizatorului și efectuează o relație contractuală între acesta și Furnizorul.
- La înregistrare, Utilizatorul se obligă să furnizeze date exacte și la zi. La modificarea acestora - Utilizatorul se obligă să le actualizeze în timp util la înregistrarea sa.

V. ETAPE TEHNICE PENTRU ÎNCHEIEREA UNUI CONTRAT DE CUMPĂRARE

Art.8. Utilizătorii folosesc interfață paginii Furnizorului din platforma duka.com.ro pentru a încheia contracte de cumpărare și vânzare a bunurilor oferite de furnizori în platforma duka.com.ro.

Art.9. Consumatorii încheie contractul de cumpărare și vânzare a mărfurilor în platforma duka.com.ro conform următoarei proceduri:
- Înregistrarea în platforma duka.com.ro și furnizarea datelor necesare, dacă Utilizatorul nu s-a înregistrat încă în platforma duka.com.ro;
- Conectarea la sistemul de comenzi din platforma duka.com.ro prin identificare cu nume si parola;
- Posibilitatea de a încheia un contract de vânzare-cumpărare de bunuri în platforma duka.com.ro, fără ca Utilizatorul să fie utilizator inregistrat în platforma duka.com.ro;
- Selectarea unuia sau mai multor bunuri oferite de furnizori în platforma duka.com.ro și adăugarea acestora în lista de bunuri pentru achiziționare;
- Selectarea bunurilor din lista de bunuri de achiziție a furnizorilor respectivi din platforma duka.com.ro, pentru care se va încheia un contract de vânzare;
- Furnizarea datelor pentru livrare;
- Alegerea metodei și a timpului de achitare a prețului; Platforma oferă posibilitatea de plată cash la livrare (rambus) sau printr-un terminal POS virtual. Datele cardului bancar nu vor fi stocate în platformă.
- Confirmarea comenzii.

VI. CLAUZE SPECIALE APLICABILE PERSOANELOR CARE AU CALITATEA DE UTILIZĂTOR PRIVIND LEGII DE PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Art.10. Regulile prezentei secțiuni VI a acestor Termeni și Condiții Generale se aplică numai Utilizătorilor pentru care, conform datelor specificate pentru încheierea contractului de vânzare sau înregistrare în duka.com.ro, se poate concluziona că sunt Utilizatori în sensul din Legea privind protecția consumatorilor, Legea comerțului electronic și/sau Directiva 2011/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011

Art.11.
- Principalele caracteristici ale bunurilor oferite de Furnizor în platforma duka.com.ro sunt definite în profilul fiecărui produs din platforma duka.bg;
- Prețul bunurilor incluzând toate taxele sunt determinate de către Furnizorul în platforma duka.com.ro în profilul fiecărui produs din platforma duka.com.ro;
- Prețurile mărfurilor, inclusiv toate taxele, pot fi modificate de către Furnizor fără nicio notificare. Acest lucru se reflectă în platforma duka.com.ro;
- Fiecare produs cu promovare este marcat cu un semn special;
- Valoarea costurilor poștale sau de transport care nu sunt incluse în prețul mărfurilor este determinată de Furnizor în platforma duka.com.ro și este furnizată ca informare utilizatorilor la alegerea bunurilor pentru contractul de vânzare;
- Modalitățile de plata, livrarea și executarea contractului sunt determinate în acești Termeni și Condiții Generale și informațiile furnizate Utilizatorului platformei duka.com.ro;
- Informatiile furnizate Utilizatorilor in baza acestui articol sunt actuale in momentul vizualizarii acestuia in platforma duka.com.ro, înainte de încheierea contractului de vânzare. Din cauza actualizărilor de serie și a altor motive editoriale și tehnice, sunt posibile discrepanțe între imaginile publicate pe platformă și produsele primite de Utilizator în momentul achiziției;
- Utilizatorii sunt de acord că toate informațiile cerute de Legea privind protecția consumatorilor pot fi furnizate prin interfața platformei duka.com.ro sau prin e-mail.

Art.12.

- Consumatorul are dreptul, fără a plăti despăgubiri sau penalități și fără a indica un motiv, să se retragă din contract în termen de 30 de zile de la data primirii bunului. Costurile de transport pentru returnarea produselor achiziționate sunt suportate de către Utilizatorul;
- Dreptul de retragere prevăzut la alineatul precedent nu se aplică în următoarele cazuri:
• pentru livrarea de bunuri realizate la comanda Utilizătorului sau conform cerințelor individuale ale acestuia;
• pentru furnizarea de bunuri care, prin natura lor, se pot deteriora sau au un termen de valabilitate scurt;
• pentru livrarea mărfurilor sigilate, care sunt desigilate după livrare și nu pot fi returnate din motive legate de igienă, protecția sănătății, sau cu integritate încălcată de către Utilizator;
• pentru returnarea bunurilor cu integritate deteriorată din vina Utilizătorului.

- Atunci când Utilizatorul și-a exercitat dreptul de a se retrage din contract de la distanță sau în afara magazinului, Furnizorul rambursează toate sumele primite de Utilizator în cel mult 14 zile de la data la care au fost primite de către Furnizor. Furnizorul rambursează sumele primite după completarea Formularului de Retur, Schimb sau Reclamație. În cazul plății printr-un terminal POS virtual, sumele se rambursează pe cardul de pe care au fost plătite.

Art.13.
- Consumatorul are dreptul, fără despăgubiri sau penalități cuvenite și fără a indica un motiv, să înlocuiască bunurile din contract în termen de 30 de zile de la data primirii bunurilor de la Furnizor. Pentru a face acest lucru, Utilizatorul trebuie să completeze Formularul de Retur, Înlocuire sau Reclamație și să suporte costul de transport;
- Furnizorul are dreptul de a refuza înlocuirea bunurilor cu integritate deteriorată din vina Utilizatorului.

Art.14.
- IMPORTANT! Menționăm faptul că termenul de livrare se ia în considerare din momentul în care comanda dvs e procesata de noi. Termenul pentru procesarea comenzii este între 1-5 zile.
- Termenul de livrare a mărfurilor este de până la 5 zile lucrătoare. IMPORTANT: În perioadele de promoții și reduceri, timpul de procesarea comenzii este de până la 7 zile lucrătoare. Livrarea se face de către Fan courier (Econt);
- În cazul în care Furnizorul din platforma duka.com.ro nu poate să îndeplinească contractul din cauza faptului că nu are pe stoc marfa comandata, este obligat sa anunțe Utilizătorul și să restituie sumele plătite de acesta.

VII. EXECUTAREA CONTRACTULUI

Art.15.
În cazul în care, la livrarea comenzii, ați constatat că unul sau mai multe produse sunt defecte sau deteriorate, este necesar în ”Formularul de retur” , la câmpul obligatoriu ”Atașează fișier” să atașați poze cu produsul deteriorat pentru rezoluționarea acesteia. Obligatorii sunt poze ale pachetului, ale fiecărui produs defect/deteriorat separat și poză cu toate produsele ce dovedesc motivul reclamației.
Termenul limită de răspuns la reclamație este de 30 de zile calendaristice. În acest caz, serviciul de curierat pentru returnarea mărfii este suportat de către Furnizor.

VIII. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
Art.16.
- Furnizorul din platforma duka.com.ro ia măsuri pentru protejarea datelor personale ale Utilizatorului, conform Legii privind protecția datelor cu caracter personal;
- Din motive de securitate, Furnizorul din platforma duka.com.ro va trimite datele doar la adresa de e-mail care a fost specificată de Utilizătorul în momentul înregistrării;
- Furnizorul din platforma duka.com.ro are dreptul de a stoca date în dispozitivul final de comunicare al Utilizătorului, cu excepția cazului în care acesta din urmă își exprimă în mod explicit dezacordul cu aceasta;
- Utilizătorul este de acord că Furnizorul platformei duka.com.ro are dreptul de a-l contacta într-un mod declarat de Utilizator în timpul înregistrării;
- Utilizătorul este de acord că Furnizorul platformei duka.com.ro are dreptul de a colecta, stoca și prelucra datele Utilizătorului atunci când folosește magazinul electronic al Furnizorului în platforma duka.com.ro;
- Duka.com.ro prelucrează datele cu caracter personal ale clienților săi în conformitate cu Politica de confidențialitate, care este parte integrantă a Termenilor generali.

Art.17.
- În orice moment, Furnizorul din platforma duka.com.ro are dreptul de a cere Utilizătorului să se identifice și să certifice exactitatea fiecăreia dintre circumstanțele și datele personale anunțate în timpul înregistrării;
- În cazul în care, dintr-un motiv oarecare, Utilizatorul și-a uitat sau și-a pierdut numele și parola, Furnizorul platformei duka.com.ro are dreptul de a aplica „Procedura pentru nume și parole pierdute sau uitate”, disponibilă la adresa: https: // www.duka.com.ro/ > autentificare > parolă uitată.

IX. MODIFICAREA SI ACCESUL LA TERMENII GENERALI

Art.18.
- Acești Termeni și Condiții Generale pot fi modificați de către Furnizorul platformei duka.com.ro, pentru care acesta din urmă va notifica în mod corespunzător toți Utilizatorii înregistrați;
- Furnizorul din platforma duka.com.ro și Utilizatorul sunt de acord că orice completări și modificări ale acestor Termeni și Condiții Generale vor avea efect asupra Utilizătorului în unul dintre următoarele cazuri:
• după notificarea sa explicită de către Furnizor în platforma duka.com.ro și dacă Utilizătorul nu declară în termen de 14 zile că le respinge;
• după publicarea lor pe site-ul Furnizorului în platforma duka.com.ro și dacă Utilizătorul nu declară în termen de 14 zile de la publicarea lor că le respinge;
• cu acceptarea sa explicită de către Utilizător prin contul său de pe site-ul Furnizorului în platforma duka.com.ro.
- Utilizătorul este de acord ca toate declarațiile Furnizorului din platforma duka.com.ro, în legătură cu modificarea acestor Termeni și Condiții Generale, să fie trimise la adresa de e-mail specificată în timpul înregistrării. Utilizatorul este de acord că e-mailurile trimise în conformitate cu acest articol nu trebuie să fie semnate cu semnătură electronică pentru a avea efect asupra sa.

Art.19. Furnizorul publică acești Termeni și Condiții Generale la https://www.duka.com.ro, împreună cu toate completările și modificările la acestea.

X. ÎNCETERE

Art. 20. Acești Termeni și Condiții Generale și Acordul Utilizatorului cu Furnizorul în platforma duka.com.ro se reziliază în următoarele cazuri:
- în caz de încetare și declarare de lichidare sau declarare de faliment a uneia dintre părțile la contract;
- prin acordul comun al părților în scris;
- în cazul imposibilității obiective a oricăreia dintre părțile la contract de a-și îndeplini obligațiile;
- în cazul confiscării sau sigilării utilajelor de către organele statului;
- in cazul ștergerii înregistrării Utilizatorului in platforma duka.com.ro. În acest caz, contractele de vânzare încheiate dar neexecutate rămân în vigoare și sunt supuse executării.

Art.21. Furnizorul are dreptul la discreția sa, fără notificare și fără despăgubiri cuvenite, să rezilieze unilateral contractul dacă constată că Utilizatorul folosește platforma duka.com.ro cu încălcarea acestor Termeni, Legislația, normele morale general acceptate sau reguli și practici general acceptate în comerțul electronic.

XI. RESPONSABILITATE

Art.22. Utilizatorul se obligă să despăgubească și să elibereze de răspundere furnizorii din platforma duka.com.ro și Furnizorul în caz de procese și alte pretenții ale terților (fie justificate sau nu), pentru toate daunele și costurile, inclusiv onorăriile avocaților și cheltuielile de judecată) care rezultă din sau în legătură cu:
- neîndeplinirea oricăreia dintre obligațiile care decurg din prezentul contract;
- încălcarea drepturilor de autor, a drepturilor de producție, de difuzare sau a altor drepturi de proprietate intelectuală sau industrială;
- transferul ilegal către alte persoane a drepturilor acordate Utilizatorului pe durata și în condițiile contractului;
- declarația falsă a prezenței sau absenței Consumatorului de calitate în sensul Legii Protecției Consumatorului.

Art.23. Furnizorul nu este responsabil în caz de forță majoră, evenimente accidentale, probleme de internet, motive tehnice sau alte motive obiective, inclusiv ordonanțe ale autorităților competente ale statului.

Art.24.
- Furnizorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de Utilizator către părți terțe;
- Furnizorul nu este responsabil pentru daune materiale sau non-proprietate, exprimate în profituri pierdute sau daune cauzate Utilizatorului în procesul de utilizare sau neutilizare a duka.com.ro și încheierea contractelor de vânzare cu Furnizorul;
- Furnizorul nu este responsabil pentru timpul în care platforma nu a fost disponibilă din cauza forței majore.

Art.25. Furnizorul nu este responsabil în cazul depășirii măsurilor de securitate ale echipamentului tehnic și acest lucru a dus la pierderea informațiilor, diseminarea informațiilor, accesul la informații, restrictțonarea accesului la informații și alte consecințe similare.

XII. ALȚI TERMENI

Art.26.
- Utilizatorul și Furnizorul din platforma duka.com.ro sunt obligați să își protejeze reciproc drepturile și interesele legitime, precum și să își păstreze secretele comerciale, care au devenit proprietatea lor în procesul de implementare a Acordului și a acestor Termeni și Condiții Generale ;
- Utilizatorul și Furnizorul se obligă în timpul și după expirarea perioadei contractuale să nu facă publică corespondența scrisă sau orală între ei. Publicarea corespondenței în presa scrisă și electronică, forumuri de internet, site-uri web personale sau publice și altele poate fi considerată domeniul public.

Art.27. În caz de conflict între acești Termeni și Condiții Generale într-un contract special între Furnizor în platforma duka.com.ro și Utilizătorul, vor prevala prevederile contractului special.

Art.28. Posibila invaliditate a oricăreia dintre prevederile acestor Termeni și Condiții Generale nu va duce la invaliditatea întregului Acord.

Art.29.
- Legile Republicii Bulgariei se vor aplica pentru problemelor nesoluționate în prezentul acord, legate de implementarea și interpretarea prezentului acord.
- Utilizatorul are dreptul de a sesiza toate litigiile cu Furnizorul cu privire la implementarea prezentului Acord către Platforma de soluționare alternativă a litigiilor (ADR) în afara instanței, disponibilă la: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show
În caz de dezacord privind soluționarea pe cale extrajudiciară a litigiului, părțile pot sesiza litigiul instanțelor bulgare competente și Comisiei pentru Protecția Consumătorului.

Newsletter Abonați-va acum, ca să nu ratați nici o oferta!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.